Haku

Hakuohje

Useita vaihtoehtoja hakea

Perushaku

Perushaulla ja perushaun tarkennetulla haulla löydät kirjaston paikallisen aineiston eli painetut kirjat ja e-kirjat, lehdet ja e-lehdet, SeAMKin opinnäytteet sekä linkit tietokantoihin. Voit tehdä myös ns. tyhjän haun klikkaamalla vain hae-painiketta Suurennuslasi

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Kansainvälisten e-aineistojen haulla löydät sähköisessä muodossa esimerkiksi lukuisia vertaisarvioituja tutkimuksia, artikkelijulkaisuja ja e-kirjoja useilta eri tieteenaloilta ja eri kustantajilta.

Selaushaut

Lehtilistasta löydät kirjaston painetut ja e-lehdet. Tietokantalista sisältää kirjaston hankkimien e-palveluiden ja tietokantojen tiedot. Tietokantalista sisältää myös linkit ko. verkkopalveluihin.

Tietyn kirjan tai lehden haku

Kirjoita sanoja kirjan/lehden nimestä tai kirjan kirjoittajan sukunimi. Finna auttaa ehdottamalla.

Voit helpottaa aineiston löytymistä valitsemalla haun pudotusvalikossa hakuehdotuksia, vapaavalintaisia ennakkorajauksia (verkossa saatavana, kirja jne.), linkkejä hakutuloksiin sekä valinnat haun kohdistukseen (fraasihaku, otsikkohaku, tekijähaku, aihehaku).

Kirjan haku

Kirjan nimen kirjoittaminen lainausmerkkeihin fraasiksi voi auttaa:

"Ihmisen psykologinen kehitys"

Voit yhdistää sanoja kirjan nimestä, tekijästä, kustantajasta ja muista tiedoista:

psykologia Järvinen

Jokerimerkillä * voit korvata kirjaimia, kun olet epävarma oikeasta sanasta:

psykologi*

Hakutuloksista pääset otsikkoa klikkaamalla kohteen tarkempiin tietoihin. Sijainti- ja saatavuustiedot sekä varausmahdollisuuden tarkistus ovat näytön alareunassa:
Saatavuus

Jokerimerkit ? *

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Hakutuloksen rajaus

Rajaa hakua -valikon avulla voit rajata hakutulostasi vaikkapa aineistotyypin mukaan (kuten painettu kirja), kielen mukaan tai aikavälin mukaan. Hakutulosta saa rajattua suppeammaksi käyttämällä useita rajauksia.

Nuoli-merkistä klikkaamalla saat näkyviin tarkempia rajauksia.

Voit poistaa rajauksia rastisymbolista.

Haun rajaus

Linkin jakaminen

Kun olet kirjan, lehden, artikkelin tai aineiston tiedot sisältävällä sivulla, voit jakaa linkin sähköpostiin ja sosiaaliseen mediaan. Toiminnot ovat sivun yläreunassa. Voit kopioida linkin myös selaimen osoiteriviltä.

Etäkäytön onnistumiseksi kirjan, lehden, artikkelin tai aineiston linkki kannattaa ottaa juuri kyseiseltä Finnan sivulta. Finnasta on linkkejä eteenpäin aineistoon julkaisusta riippuen ja linkit ohjaavat tarvittaessa kirjautumaan etäkäyttöpalveluun.

Linkin tiedonhaun tuloksiin voit kopioida osoiteriviltä. Voit myös tallentaa haun, ottaa RSS-syötteen hausta ja lähettää haun linkin sähköpostina. Nämä toiminnot löytyvät hakutulossivun alaosasta.

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennetulla haulla voit tehdä monimutkaisempia hakuja. Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voit kirjoittaa hakusanoja ja -lausekkeita sekä käyttää Boolen hakuoperaattoreita (AND, OR, NOT).

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, jonka avulla voit valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan. Voit kohdistaa haun esimerkiksi nimekkeen/otsikon, tekijän, aiheen tai julkaisijan mukaan. Kohdistettaessa haun otsikkoon voi valita vielä tarkemmat määritykset (otsikko sisältää, alkaa tai täsmälleen).

Voit yhdistää useita hakusanoja, kun käytät useaa hakukenttään tai hakuryhmää samaan aikaan.

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla näillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa näistä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään näistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

  Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

  tarkennettu haku

  Hakuryhmät

  Hakuryhmiä tarvitaan sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Intian tai Kiinan historia, tuottaa hakujen "Intia", "Kiina" ja "historia" yhdistäminen Kaikilla näillä (AND) –valinnalla tuloksekseen vain kirjoja, joissa on käsitelty sekä Intiaa että Kiinaa. Jos valintana on Millä tahansa näistä (OR), tulee tulokseksi kaikki kirjat, joissa on käsitelty Kiinaa, Intiaa tai historiaa.

  Hakuryhmien avulla voidaan määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi ja luoda kyselyitä näitä hyödyntäen. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mikä tahansa ryhmä (OR) –hakuoperaattoreita.

  Yllä olevan esimerkin Intian tai Kiinan historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa näistä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).

  Rajaukset

  Voit rajata tarkennettua hakua, että saat tuloksia, joissa on tietty kieli, aineistotyyppi tai valmistusvuosi. Voit valita useamman kielen ja aineistotyypin samassa haussa.

  Voit rajata hakuasi lisää hakutulossivulla esimerkiksi käyttöoikeuksien tai aineiston tarjoajan mukaan.

Hakutermien yhdistely

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolen operaattoreilla.

Boolen operaattorit kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND on oletusarvoinen operaattori, kun hakusanojen väliin ei ole kirjoitettu mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy jokainen hakutermeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "psykologia" että "Järvinen":

psykologia Järvinen

tai

psykologia AND Järvinen

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy jompikumpi tai molemmat operaattorin yhdistämistä hakusanoista.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko Seinäjoen ammattikorkeakoulu tai SEAMK:

"Seinäjoen ammattikorkeakoulu" OR SEAMK

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics !-Keynes

Huomio! Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-economics

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoilla !-merkki hakuehtona:

\!-merkki hakuehtona

Huomio! NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Sulkeet

Monimutkaisia hakulauseita voi kirjoittaa sulkeiden avulla. Sulkeiden sisällä oleva osa haetaan ensin:

(Seinäjoki OR Ilmajoki) AND historia

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain julkaisuja, joissa on fraasi "laadullinen tutkimus", ei esimerkiksi "laadullinen terveystutkimus":

"laadullinen tutkimus"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Lisävinkit...

Sumeat haut

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "kaide":

kaide~

Tämä haku löytää esimerkiksi termin "taide".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

kaide~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä "laadullinen" ja "tutkimus" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"laadullinen tutkimus"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002–2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Järvinen" painoarvoa on nostettu:

psykologia Järvinen^5