Kirjasto on suljettu 25.6. - 30.7. Varauksia ei voi tehdä sulkuaikana. Lue lisää...

Haku

Päästötietotyöryhmän loppuraportti

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Päästötietotyöryhmän loppuraportti

Päästötietotyöryhmän tavoitteena oli parantaa päästötietojen hankintaa toiminnanharjoittajilta valvontaan liittyvien tietojen keräyksen yhteydessä ottaen kuitenkin huomioon toiminnanharjoittajien hallinnollisen taakan vähentämisen. Yksityiskohtaisena tavoitteena oli määritellä, mitä tietoja toiminnanharjoittajilta tulisi ympäristölupien valvonnan yhteydessä tai muulla tavoin kerätä. Useat eri viranomaiset keräävät toiminnanharjoittajilta päästöihin liittyviä tietoja. Päästötietoja kerätään ympäristöluvissa asetettujen vaatimusten täyttymisen seurantaa ja valvontaa varten, tilastoinnin tarpeisiin sekä Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten ja Euroopan Union lainsäädännön edellyttämiin raportointeihin. Tiedon keruu on osittain päällekkäistä johtuen esimerkiksi tarvittavien tietojen kohdentamisesta tai ajallisesta ryhmittelystä sekä puutteista kertaalleen kerätyn tiedon jakamisessa viranomaisten kesken. Työryhmä teki ehdotuksia päästötietojen keräysjärjestelmän kehittämiseksi ja tarvittavan tiedon kattavuuden ja laadun varmistamiseksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
ISBN
978-952-11-4023-5
ISSN
1796-170X