Kirjasto on suljettu 25.6. - 30.7. Varauksia ei voi tehdä sulkuaikana. Lue lisää...

Haku

Talousvesilaboratorioiden akkreditointia käsittelevän työryhmän muistio

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Talousvesilaboratorioiden akkreditointia käsittelevän työryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 29.7.2002 työryhmän laatimaan ohjeet talousveden valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden akkreditointimenettelyyn liittyvän, testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyyden yleisiä vaatimuksia koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 soveltamisesta. Työryhmän muistio luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle 25.10.2004. Muistiosta pyydettiin lausunnot laboratorioiden akkreditointielimeltä, laboratorioalaa edustavilta ammattijärjestöiltä ja kymmeneltä talousveden valvontatutkimuksia tekevältä laboratoriolta. Lausuntojen perusteella työryhmän muistiota on muokattu jonkin verran. Työryhmä on tarkastellut standardissa esitettyjen vaatimusten soveltamista talousveden valvontatutkimuksia tekeviin laboratorioihin ja todennut, että suurten, monipuolista henkilöstöä ja laitteistoa käsittävien laboratorioiden kohdalla standardin soveltaminen on helpompaa kuin pienten laboratorioiden. Varsinkin johtamisjärjestelyjä koskevien kohtien tulkinta on tarkasteltava tapauskohtaisesti, eikä niistä ole pystytty antamaan yleisohjetta. Erityisen tärkeänä työryhmä pitää, että jo siinä vaiheessa, kun laboratorio hakee määritysmenetelmän akkreditointia, tarkistettaisiin, täyttääkö menetelmä talousveden valvontatutkimuksia käsittelevien säännösten vaatimukset. Näin tutkimustulosten hyväksyttävyydessä ei tulisi myöhemmin ongelmia ja laboratorioille ei aiheutuisi tarpeettomia kustannuksia vaatimukset täyttämättömien menetelmien ylläpitämisestä ja akkreditoinnista

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
ISBN
952-00-1731-3
ISSN
1237-0606