Kirjasto on suljettu 25.6. - 30.7. Varauksia ei voi tehdä sulkuaikana. Lue lisää...

Haku

Tervettä työtä : Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020–2023

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Tervettä työtä : Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020–2023

Runkosuunnitelman laadinnan tavoitteena on määritellä työsuojelun vastuualueiden toiminnalle ja sen kehittämiselle yhteiset tavoitteet nelivuotiskaudelle 2020–2023. Runkosuunnitelman tavoitteiden sisältöön ovat vaikuttaneet erityisesti STM:n strategia sekä strategiaa täsmentäviä työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksia 2030, Antti Rinteen hallituksen ohjelma sekä työelämän toimintaympäristöstä tehty analyysi. Runkosuunnitelmassa määritellään aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden visio sekä toiminnan yhteiset linjaukset ja vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023. Visiossa tärkeimmiksi työsuojelun vastuualueiden toimintaan vaikuttaviksi ilmiöiksi on tunnistettu työolot, pirstaloituva työelämä, työn kuormittavuus, jatkuva uudistuminen, tieto ja digitalisaatio. Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä sovitaan erikseen vuosittaisessa tulossopimuksessa. Työelämän muutoksista huolimatta on myös tunnistettu, että perinteinen työsuojelukenttä: tapaturmien, ammattitautien sekä muiden työstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunta, on edelleen merkittävin osa työsuojelun vastuualueiden toimintaa. Runkosuunnitelmassa painottuu tavoite uudistua ja kehittää toimintaa asteittain kohti vaikuttavaa, tehokasta ja valtakunnallisesti toimivaa työsuojeluviranomaista. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä oleellista on toimintaympäristön jatkuva arviointi ja tiedon tehokas hyödyntäminen sekä yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat edellytyksiä tulokselliselle ja vaikuttavalle valvonnalle.

Tallennettuna:
Aiheet
ISBN
978-952-00-4116-8
ISSN
2242-0037