Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Pohjalaiset pidot: historia elämyksen lähteenä Case Itämäentalo

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Pohjalaiset pidot: historia elämyksen lähteenä Case Itämäentalo

AMK-opinnäytetyö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2015

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö, jossa seinäjokiselle pitopalveluyrittäjälle on suunniteltu ja toteutettu historiaan pohjautuva, pohjalaisteemainen ruokailutapahtuma: Pohjalaiset pidot. Teksti johdattelee lukijaa teoriataustan avulla kohti tapahtuman suunnittelun ja tuottamisen vaiheita. Tarkoituksena on kuvailla projekti niin yksityiskohtaisesti, että siitä saisi mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan. Kehittämistyön tavoitteena on suunnitella historiallisesti merkittävään Itämäentaloon elämyksellinen tapahtuma, jossa yhdistyvät talon rakennushistoria, entisten asukkaiden muistot, eteläpohjalainen perinneruoka ja tarinallisuus. Tavoitteena on myös tuottaa käsikirjoitus Itämäentalon yrittäjälle Pohjalaiset pidot -ruokaelämystapahtumasta. Lähtökohtina olivat kirjallisuustaustan ja Itämäentalon asuin- ja rakennushistorian etsiminen. Kirjallisuustausta koostuu elämystuotantoon liittyvästä teoriasta sekä suomalaisesta ruokakulttuurista. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa on haastateltu talon nykyistä omistajaa, jolla oli paljon henkilökohtaisia muistoja Itämäentalolta. Haastattelun tietoja on käytetty taustana tapahtuman suunnittelussa ja tarinallistamisessa. Pohjalaisista pidoista järjestettiin ensi-ilta, jonne kutsuttiin 16 vierasta ruokailemaan yhden pitkän pöydän äärelle. Ensi-illan tarkoituksena oli toteuttaa yksityiskohtaisesti suunniteltu ruokailutapahtuma ja tarkkailla sen onnistumista. Tapahtuman jälkeen vierailta kerättiin kyselylomakkeen avulla palautetta ja kehittämisideoita. Pohjalaisten pitojen ensi-illan kulku ei ole suoraan verrannollinen siihen lopulliseen yrittäjälle annettuun käsikirjoitukseen, jossa kuvaillaan tapahtuman tuottaminen yksityiskohtaisesti. Tapahtumaillasta tuli paljon positiivista palautetta sekä hyviä kehittämisideoita, joita pitopalveluyrittäjä voi hyödyntää jatkossa. Liitteissä oleva käsikirjoitus Pohjalaisten pitojen toteutuksesta on ensi-illan palautteiden avulla paranneltu versio.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat