Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Kenialainen ilta : Ruokaelämystapahtuman suunnittelu

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Kenialainen ilta : Ruokaelämystapahtuman suunnittelu

Opinnäytetyössä suunnitellaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun nykyaikaiselle opetusravintola Prikalle palvelutuote Kenialainen ilta, joka on ruokaelämystapahtuma. Prikka on aloittanut toimintansa syksyllä 2013. Ravintola Prikka toimii restonomien koulutuksessa opetusravintolana. Siellä opiskelijat toteuttavat lounas- ja päivällisaterioita. Työn aihe valittiin, koska on huomattu, että ihmiset hakevat uusia kokemuksia ruokapalveluihin. Niinpä myös ravintola Prikkaan halutaan tuoda tarjolle suunniteltuja elämyksellisiä ruokapalvelutapahtumia. Tähän aiheeseen innosti Keniassa vietetty kolmen kuukauden työharjoitteluaika. Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jossa tavoitteena on kehittää ravintola Prikalle elämyksellisen ruokapalvelutapahtuman toimintaohjeet ja käsikirjoitus. Tässä opinnäytetyössä tapahtuma on rajattu suunnitteluun, tapahtumaa ei oikeasti toteuteta. Tapahtuma on kuitenkin suunniteltu niin pitkälle, että se on toteutettavissa tämän suunnitelman perusteella ja tapahtuman osatekijöitä on testattu käytännössä. Suunnitelmaa voivat toteuttaa myös ulkopuoliset yritykset. Työssä perehdytään siihen, kuinka elämystapahtuma suunnitellaan niin, että tapahtuma on elämyksellinen ja asiakkailla on parhaat mahdollisuudet kokea elämys. Kenialaisen illan suunnittelussa käytettiin tärkeimpinä apuna elämysmalleja, kuten Pinen ja Gilmoren elämysmallia ja Tarssasen ja Kyläsen elämyskolmiomallia sekä tapahtuman järjestämisen teoriaa. Tärkeänä jäsentelyn tukena työssä on käytetty myös ravintolapalvelun tuottajan käyttöön tarkoitettua Five Aspects Meal Model –mallia. Tapahtuman teeman suunnittelussa käytettiin kirjallisuutta kenialaisesta kulttuurista sekä omakohtaista kokemusta maasta. Suunnitelmaa on havainnollistettu kuvin, kuvioin ja taulukoin. Avainsanat: elämystapahtuma, elämys, tapahtuma, ruokapalvelu, Kenia

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat