Maalaamon yhteen vuoroon siirtymiseen vaadittavat kehitystoimenpiteet : MSK Cabins Oy

Aineiston käyttöoikeudet
Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Maalaamon yhteen vuoroon siirtymiseen vaadittavat kehitystoimenpiteet : MSK Cabins Oy

Tämä työ on tehty yhteistyössä MSK Cabins Oy:n kanssa. Yritys valmistaa turvaohjaamot Valtra Oy Ab:n traktoreihin. MSK Cabinsin toimipiste sijaitsee Kauhavan Ylihärmässä. Tämän työn tavoitteena on tutkia, olisiko MSK Cabinsin maalaamo siirrettävissä kahdesta vuorosta yhteen vuoroon. Kahdessa vuorossa valmistettiin 50 ohjaamoa, yhdessä vuorossa valmistettavien ohjaamoiden määrä on 39. Maalaamon siirtäminen yhteen vuoroon on osa laajempaa projektia, jonka tavoitteena on saada koko MSK Cabinsin tuotanto yhteen vuoroon. Yhdessä vuorossa ovat jo osavalmistus, kokoonpano ja logistiikka. Kahdessa vuorossa on edelleen hitsaamo ja maalaamo. Työssä tullaan esittelemään ensin työntutkimuksen ja teollisuustalouden teoriaosuutta, johon varsinainen tutkimus perustuu. Tämän jälkeen kerrotaan työntutkimuksen suorittamisesta. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville maalaamon hitain työvaihe eli niin kutsuttu pullonkaula ja kartoittaa kyseisen työvaiheen tehostusta vaativat työliikkeet. Työn lopuksi esitellään investointiehdotus, jonka avulla maalaamon työmäärä saataisiin yhteen vuoroon soveltuvaksi. Työssä ehdotettu investointi tullaan tekemään vuoden 2015 kesällä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat