Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Markkinointiviestinnän yhtenäistäminen Maatilamatkailu Peräkankaalle

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Markkinointiviestinnän yhtenäistäminen Maatilamatkailu Peräkankaalle

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, missä kehitin uuden, yhtenäisen visuaalisen ilmeen yrityksen markkinointiviestintämateriaaleihin. Työssä tulee esille yhtenäisen ilmeen noudattamisen tärkeys kaikissa yrityksen markkinointiviestintämateriaaleissa, sekä kuinka yhtenäinen ilme toteutetaan. Yhtenäistämisen toteutin Maatilamatkailu Peräkankaalle, jolla on ollut markkinointiviestintää yrityksen alkuajoista asti, mutta yrittäjien ajanpuutteen vuoksi viestinnän yhtenäinen ilme oli ollut puutteellinen. Yritys markkinoi palvelujaan kotisivujen, yleisesitteen, suoramarkkinoinnin sekä messujen avulla. Uuden yhtenäisen ilmeen pohjaksi valittiin toimeksiantajan kanssa kotisivujen visuaalinen ilme. Kotisivujen visuaalisen ilmeen pohjalta valitsin sopivimmat elementit teoriaan pohjautuen, jolloin uudesta ilmeestä tuli aikaa kestävä. Perehtymällä markkinointiviestinnän tarkoitukseen, tavoitteisiin, keinoihin sekä suunnitteluun, yrityksen markkinointiviestinnästä tuli yhtenäinen, toimiva ja tehokas. Kilpailun kiristyessä alalla kuin alalla yrityksen erottautuminen sen kilpailijoista tulee välttämättömäksi yrityksen selviytymisen kannalta. Yksi keino erottautumiseen on luoda selkeä ja vahva visuaalinen ilme, jolloin kuluttaja pelkästään mainoksen elementin nähdessään osaa yhdistää oikeaan yritykseen. Vahvan yrityskuvan luominen vie aikaa, mutta hyvän perussuunnittelun pohjalta visuaalinen ilme on helppo tehdä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat