Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Mielikuvatutkimus : POP Pankki Seinäjoki

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Mielikuvatutkimus : POP Pankki Seinäjoki

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä yrityskuvaan, sen rakentumiseen ja kehittämiseen. Yrityskuvien pohjana toimivat sekä asiakkaiden että yrityksen muidenkin sidosryhmien mielikuvat sitä kohtaan. Asiakkaiden mielikuvien tutkiminen johdattaa yrityksen helpommin tietoisuuteen siitä miten asiakkaat kokevat yrityksen ja sen toiminnan. Asiakkaiden mielikuvat tiedostettuna yrityksen on helpompi lähteä kehittämään yrityskuvaansa. Työn tarkoituksena oli selvittää POP Pankki Seinäjoen potentiaalisten asiakkaiden mielikuvia pankkia kohtaan. Tutkimusongelmana oli: minkälaisia mielikuvia potentiaalisilla asiakkailla on POP Pankki kohtaan? Työn tutkimus on suoritettu kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa lähetettiin 500 kirjekyselyä 20–45 –vuotiaille Seinäjoella asuville miehille ja naisille. Vastauksia kyselyyn saatiin 100 kappaletta, joten vastausprosentti oli 20 %. Tutkimustulosten perusteella potentiaalisilla asiakkailla on erittäin positiiviset mielikuvat POP Pankkia kohtaan. Tutkimuksen perusteella vastaajat pitivät pankkia asiakasystävällisenä, kotimaisena, paikallisena ja ihmisläheisenä pankkina. Kehittämisen kohteiksi tutkimustulosten myötä nousi erityisesti pankin yrityskuvan nykyaikaistamisen tarve. Johtopäätökset luvussa on esitetty muutamia kehittämisehdotuksia, joiden avulla POP Pankki voisi parantaa mielikuvia potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Kehittämisehdotuksina ovat palvelutarjonnan nuorentaminen ja markkinakanavien laajentaminen internetiin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat