Kirjasto on suljettu 25.6. - 30.7. Varauksia ei voi tehdä sulkuaikana. Lue lisää...

Haku

Internetin hyödyntäminen PK-markkinoinnissa : Case: Insinööritoimisto J. Koivuniemi Oy

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Internetin hyödyntäminen PK-markkinoinnissa : Case: Insinööritoimisto J. Koivuniemi Oy

Internet-markkinointi on noussut olennaiseksi osaksi yritysten markkinointia. Internetin suosion kasvaessa markkinointikanavana myös tavat, joilla markkinointia toteutetaan joutuvat muuttumaan ja kehittämään uusia tapoja kuluttajien saavuttamiseen verkossa ja muissa massamedioissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Internetin vaikutusta markkinointiin ja kuinka Internetiä hyödyntäen voidaan luoda markkinointia. Insinööritoimisto J. Koivuniemi Oy toimii opinnäytetyön toimeksiantajana. Yritys on Seinäjoella toimiva yritys, joka on aloittanut toimintansa juuri, ja haluaa selvittää kuinka markkinointia tulee toteuttaa. Teoriaosuudessa käydään läpi, kuinka Internet on noussut massamedioiden joukkoon yhdeksi tärkeimmistä markkinoinnin kanavista. Lisäksi tutkitaan kuinka Markkinointi on muuttunut Internetin suosioin kasvettua ja kuinka markkinointi on kannattavaa toteuttaa Internetissä. Käytännön osuudessa käydään läpi kuinka luodaan hakukonemainoskampanja Googlessa Googlen Adwords-ohjelmalla ja seurataan kampanjan tuottamia tulok-sia Google Analytics-ohjelmalla. Kampanjan avulla pyritään saamaan yritykselle lisää näkyvyyttä ja selvittämään onko hakukonemainonta toimiva keino tuoda yritystä esille verkossa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet