Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Ilmeellä on väliä : Visuaalisen ilmeen suunnittelu pk-yritykselle

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Ilmeellä on väliä : Visuaalisen ilmeen suunnittelu pk-yritykselle

Visuaalisuus on nykypäivänä tullut tärkeäksi kilpailukeinoksi myös pienille yrityksille. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen suunnitteleminen ilmajokelaiselle case-yritykselle Sammutinhuolto Nevanperä Ky:lle. Case-yritys on pieni paloturvallisuusalalla toimiva yritys. Yrityksellä ei ole aiemmin ollut yhtenäistä visuaalista linjaa, joten työlle oli todellinen tarve. Työn teoriaosassa on selvitetty yrityskuvan muodostumista ja siihen liittyviä käsitteitä. Lisäksi käsitellään visuaalisen ilmeen suunnittelua ja osatekijöitä osana yrityskuvan muodostumista sekä mitä kaikkea graafiseen ohjeistoon sisältyy. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi Sammutinhuolto Nevanperälle yhtenäinen visuaalinen linja ja selkeä graafinen ohjeisto. Ohjeisto sisälsi logon, suoja-alueet, värimääritykset ja typografian käyttöohjeet eri tilanteissa sekä tärkeimmät lomakepohjamallit. Uutta visuaalista ilmettä sovelletaan jatkossa kaikessa yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa. Selkeä ja yhdenmukainen visuaalinen linja antaa case-yritys Sammutinhuolto Nevanperästä luotettavan kuvan sekä erottaa sen kilpailijoista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat