Yritysasiakkaiden mielikuvia Uppalan Kartanosta ja sen tarjoamista palveluista

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Yritysasiakkaiden mielikuvia Uppalan Kartanosta ja sen tarjoamista palveluista

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen imago ja tunnettuus Uppalan Kartanolle on Seinäjoen seudulla toimivien yritysten mielikuvien perusteella syntynyt. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemusmielikuvia vastaajilla on Uppalan Kartanon asiakaspalvelun laadusta, ravintola- ja kokouspalveluista, sekä miljööstä. Tutkimus oli rajattu koskemaan ainoastaan lähialueen yritysasiakkaita. Tutkimus toteutettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen sähköisenä kyselytutkimuksena Webropol-ohjelmaa apuna käyttäen. Vastaajat kyselyyn otettiin systemaattisella otannalla, otoskoon ollessa 240. Vastausprosentiksi saatiin 33,33 %. Saadut tulokset käsiteltiin tilastollisesti Webropol- ja Excel-ohjelmilla. Tutkimustuloksia tarkastellessa voidaan olettaa, että vastaajat jotka olivat käyttäneet Uppalan Kartanon palveluita, vastasivat kyselyyn helpommin, kuin henkilöt joille Uppalan Kartano oli tuntemattomampi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Uppalan Kartanolla on myönteinen imago. Yritys koettiin perinteitä kunnioittavaksi, idylliseksi ja viihtyisäksi. Miljöö nähdään arvokkaana ja tunnelmallisena ja yleisesti palvelun laatua pidetään hyvänä. Tutkimus osoitti myös, että Kartanon tunnettuudessa on kehittämisen varaa ja markkinointiin toivottiin panostettavan nykyistä aktiivisemmin. Suurena heikkoutena yritykselle pidettiin löydettävyyttä ja hankalaa kulkua ja kulkuyhteyksiä yritykseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat

sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!