Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus : Case: Etelä-Pohjanmaan maakuntamallisto

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus : Case: Etelä-Pohjanmaan maakuntamallisto

Opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen ja viestinnän sovellusten suunnitteleminen Etelä-Pohjanmaan liiton johtamalle taidekäsityösuunnittelijoita markkinoivalle maakuntamallisto -hankeprojektille. Osana maakunnan luovien alojen kehittämiseen pyrkivää ProArt -hanketta, malliston tarkoituksena oli edistää ja tukea alueen käsityöalan osaajien liiketoiminnan edellytyksiä. Opinnäytetyön tutkimuksellisena menetelmänä käytettiin käyttäjäpersoonamenetelmää, jonka tavoitteena oli kerätä kohderyhmätietoa, jota voitaisiin käyttää yritysidentiteetin kehittämisessä kohderyhmäsegmentoinnin välineenä. Käyttäjäpersoonat perusteltiin kolmen lähdetyypin avulla tutkimuksen validiteetin varmistamiseksi. Opinnäytetyön produktiivisena päätyönä suunniteltiin malliston graafinen ohjeistus sisältäen malliston logotyypin, tunnusvärit, kirjaintyypit, graafiset elementit ja markkinointiviestinnän sovelluksia. Muotoiluprosessin tulos esitetään opinnäytetyössä esimerkkikuvin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat