Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Case: Etelä-Pohjanmaan maakuntamallisto

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Case: Etelä-Pohjanmaan maakuntamallisto

AMK-opinnäytetyö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2010

Opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen ja viestinnän sovellusten suunnitteleminen Etelä-Pohjanmaan liiton johtamalle taidekäsityösuunnittelijoita markkinoivalle maakuntamallisto -hankeprojektille. Osana maakunnan luovien alojen kehittämiseen pyrkivää ProArt -hanketta, malliston tarkoituksena oli edistää ja tukea alueen käsityöalan osaajien liiketoiminnan edellytyksiä. Opinnäytetyön tutkimuksellisena menetelmänä käytettiin käyttäjäpersoonamenetelmää, jonka tavoitteena oli kerätä kohderyhmätietoa, jota voitaisiin käyttää yritysidentiteetin kehittämisessä kohderyhmäsegmentoinnin välineenä. Käyttäjäpersoonat perusteltiin kolmen lähdetyypin avulla tutkimuksen validiteetin varmistamiseksi. Opinnäytetyön produktiivisena päätyönä suunniteltiin malliston graafinen ohjeistus sisältäen malliston logotyypin, tunnusvärit, kirjaintyypit, graafiset elementit ja markkinointiviestinnän sovelluksia. Muotoiluprosessin tulos esitetään opinnäytetyössä esimerkkikuvin.

Tallennettuna:
Kieli:
suomi
Aiheet:
Avainsanat:
Koulutusohjelmat: