MVVM-mallia noudattava WPF-sovellus lokitiedostojen tarkasteluun

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

MVVM-mallia noudattava WPF-sovellus lokitiedostojen tarkasteluun

Opinnäytetyön tehtiin Seinäjoella toimivalle metalliteollisuuden yritykselle Finn-Power Oy:lle. Yritys valmistaa räätälöityjä ohutlevyjen työstöön suunniteltuja automatisoituja laite- ja järjestelmäratkaisuja sekä ohjelmistoja niiden ohjaamiseen. Yrityksen laitteet ja ohjelmat tuottavat paljon lokitiedostoja, jotka ovat oleellisia ongelmien ratkomisessa. Opinnäytetyön pääaiheena on suunnitella ja kehittää kevyt ja tehokas sovellus näiden lokitiedostojen tarkasteluun. Opinnäytetyössä pääaiheina olivat MVVM-arkkitehtuurimalli ja WPF-käyttöliittymäkirjasto. Toisena pääaiheena oli ohjelman suunnittelu ja toteutus hyödyntäen näitä kahta tekniikkaa. Työssä perehdyttiin MVVM-mallin historiaan, rakenteeseen, etuihin ja seuraamuksiin. WPF-kirjaston ominaisuudet, komponentit ja MVVM-mallin tuki käytiin läpi. Työssä luotiin ohjelmalle vaatimusmäärittely, käytiin läpi ohjelman arkkitehtuuri, käytetyt työkalut ja itse sovelluksen toteutus. Työn lopputuloksena saatiin aikaan yksinkertainen ja toimiva sovellus. Sovellus täyttää sille asetetut minimitavoitteet, mutta sovellusta voisi kehittää eteenpäin. Työn lopussa esitellään mahdollisia jatkokehitys ideoita.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet