Monikameratuotantojen merkitys ja toteuttaminen tapahtumissa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Monikameratuotantojen merkitys ja toteuttaminen tapahtumissa

Tutkin opinnäytetyössäni mitä monikameratuotanto tarjoaa ja merkitsee tapahtumille. Lisäksi tutkin miten striimin ja screenien sisältötarve eroaa ja mitä toteutuksessa on otettava huomioon, jotta viesti välittyy niin kotiin striimiä katsovalle yleisölle kuin tapahtumassa paikalla olevalle yleisölle. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä oululaisen AV-tuotantoyhtiö Saha Prod Oy:n kanssa. Tutkin aihetta haastatteluiden, kirjallisuuden, verkkolähteiden sekä oman kokemuksen kautta. Haastattelin monikameran toteuttajia, tilaajia ja tapahtumien yleisöä. Haastattelut tarjoavat tietoa monikameratuotantojen toteutuksen eroista sekä näkökulmia ja toiveita toteutukseen niin tekijöiden, tilaajien kuin yleisön puolelta. Tutkitaan muun muassa minkälaisiin tapahtumiin monikameratuotannot sopivat, mitkä asiat vaikuttavat screenien mallin valintaan ja olisiko striimin hyvä olla ilmainen vai maksullinen. Opinnäytetyössä mietitään myös monikameratuotantojen tulevaisuutta. Pohditaan tuotantojen määrää ja teknologian kehityksen vaikutusta toteutukseen. Opinnäytetyö antaa tietoa monikameratuotantojen merkityksestä tapahtumille. Tutkimuksessa esitellään screenien ja striimien tuomaa lisäarvoa. Työ avaa myös mitä monikameralta toivotaan ja tarjoaa mahdollisia kehitysideoita screenien, striimien ja tallenteiden sisältöön yleisön toiveiden pohjalta. Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan monikameran toteutuksesta sekä tutkitaan, miten monikameran toteutus eroaa eri tilanteissa. Tämä antaa tietoa, kuinka saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos ja suurin hyöty. Tutkimus tarjoaa tietoa niin monikameran parissa työskenteleville kuin monikameratuotantojen tilaajille, kuten tietysti myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet