4-Akselisen työstökoneen postprosessorin ja konesimulointimallin luominen

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

4-Akselisen työstökoneen postprosessorin ja konesimulointimallin luominen

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa postprosessori, nollapisteen siirto- aliohjelma ja täydellinen konesimulointimalli Seinäjoen ammattikorkeakoulun konelaboratorion käyttöön. CNC-kone, joka valittiin tähän työhön, oli Kitamura HX500i vaakakarainen koneistuskeskus. Seinäjoen ammattikorkeakoulun konelaboratorion koneistuskeskuksella ei ollut konesimulointimallia käytössä, kun tehtiin operaa-tioita NX CAM -ohjelmistolla. Simulointi tekee CAM-ohjelmoinnista huomattavasti helpompaa ja se vähentää törmäyksiä, kun käytetään oikeaa koneistuskeskusta, koska voidaan tarkastella jo etukäteen oikean työstökoneen liikeradat. Nollapisteen siirto -aliohjelma vähentää aikaa ja työmäärää, kun täytyy kääntää neljättä akselia (B-akselia) ja jatkaa koneistusta eri kulmasta. Nollapisteen siirron ansiosta koneistus voidaan tehdä vain yhdellä nollapisteen määrittämisellä (G54), jota voidaan pyörittää, siirtää eri kulmaan tai asettaa eri kappaleeseen kuin alkuperäinen kappale. Tämä opinnäytetyö käsittelee koko työprosessin konesimulointimallin, postprosessorin ja nollapisteen siirron yhdistämiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän opinnäytetyön tuloksena Seinäjoen ammattikorkeakoulun konelaboratorio sai konesimulointimallin Kitamura HX500i:lle ja nollapisteen siirto -aliohjelman O0800-postprosessorilla. G-koodi testattiin aluksi simulointimallilla, minkä jälkeen nollapisteen siirto testattiin oikealla koneistuskeskuksella onnistuneesti.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet