Ryhmärakennuttamishankkeen luovutusvaiheen suunnitelma

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Ryhmärakennuttamishankkeen luovutusvaiheen suunnitelma

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Keski-Suomen Betonirakenne Oy, jolle työn kohteena oleva ryhmärakennuttamishanke oli ensimmäinen laatuaan. Ryhmärakennuttaminen on rakennuttamista, jossa ryhmä henkilöitä ryhtyy rakennuttamaan uudisrakennusta, tai korjauttamaan olemassa olevaa rakennusta, tarkoituksenaan hankkia ryhmän henkilöille asunnot. Rakennuttava ryhmä voi toimia asukaslähtöisenä ryhmänä tai he voivat tehdä sopimuksen ryhmärakennuttajakonsultin kanssa kuten opinnäytetyön kohteena olevassa hankkeessa on tehty. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda ryhmärakennuttamishankkeen luovutusvaiheen suunnitelma siten, että lopputulemana on viimeistelyaikataulu, johon on listattu kaikki luovutusvaiheen tehtävät. Jokainen hankkeessa mukana oleva urakoitsija sitoutuu yhteisesti sovittuun viimeistelyaikatauluun, joka sisältää muun muassa luovutusvalmiuden tarkistuksen eli itselleluovutukset. Itselleluovutuksessa kukin urakoitsija tarkistaa, että rakennusaikaiset työt on tehty niille asetetut laatuvaatimukset täyttäen. Lisäksi aikatauluun on merkitty viranomaisten suorittamat varmennus- ja lopputarkastukset niin talotekniikan kuin rakennustekniikan osalta, sillä tarkastusten hyväksytty läpimeno on edellytys kohteen luovutukselle ja käyttöönotolle. Myös asukkaiden, suunnittelijoiden ja valvojien tarkastukset, käytönopastukset sekä luovutusdokumenttien toimittaminen ja läpikäynti on aikataulutettu. Hankkeeseen luotua viimeistelyaikataulua seuraamalla voidaan varmistua siitä, että kaikki luovutusta edeltävät tehtävät tulee suoritettua ja hanke saadaan luovutettua tilaajalle laatu- ja aikatauluvaatimusten mukaisesti.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet