Päiväkodinjohtajien näkemyksiä liikkumaan innostavasta päiväkodista Seinäjoella ja johtajan roolista liikkumisen edistämisessä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Päiväkodinjohtajien näkemyksiä liikkumaan innostavasta päiväkodista Seinäjoella ja johtajan roolista liikkumisen edistämisessä

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa tarkastellaan päiväkodinjohtajien näkemyksiä liikkumaan innostavasta päiväkodista Seinäjoella, sekä päiväkodinjohtajan roolia liikkumisen edistämisessä. Opinnäytetyö liittyy Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen, TVT- ja liikuntakasvatuksen kehittämisen hankkeeseen 2016-2017, jossa tavoitteena on lisätä liikkumista Seinäjoen päiväkotien jokaisessa ryhmässä. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen, joita olivat: millaisista asioista koostuu liikkumaan innostava päiväkoti Seinäjoella, ja mikä on päiväkodinjohtajan rooli ja käytettävissä olevat työkalut liikkumisen edistämisessä. Tavoitteena on, että tutkimuksesta saatavilla tuloksilla päiväkodinjohtajat voivat kehittää omia yksikköjään entistä liikkuvampaan suuntaan ja saavat aineksia pohtia johtajan rooliaan liikkumisen edistämisessä. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla. Teoreettinen viitekehys käsittelee varhaisvuosien liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle, päiväkodin liikuntakasvatusta ja sen toteuttamista, sekä päiväkodin ja liikuntakasvatuksen johtamista erityisesti pedagogisen johtajuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksien mukaan liikkumaan innostava päiväkoti Seinäjoella koostuu ammattitaitoisesta ja innostavasta kasvatushenkilökunnasta, joka on mukana lasten kanssa tekemässä asioita. Perheiden liikuntakasvatusta tuetaan. Liikkumaan innostavassa päiväkodissa on liikkumista arvostava päiväkodinjohtaja, jonka tärkeä tehtävä on toimia suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä toiminnassa. Johtajan tärkeänä tehtävänä nähdään kasvattajien osaamisen varmistaminen. Lisäksi työntekijöiden kannustaminen ja innostaminen on tärkeää. Varhaiskasvatuksen tulevaisuus liikkumisen näkökulmasta nähdään valoisana, sillä Seinäjoella on nostettu liikkumisen edistäminen korkeaksi arvoksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet