Sosiaalisen median markkinointiviestinnän tutkimus Etelä-Pohjanmaan Opistolle

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Sosiaalisen median markkinointiviestinnän tutkimus Etelä-Pohjanmaan Opistolle

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka lukiolaiset käyttävät sosiaalista mediaa, mitkä kanavat vetoavat markkinoinnissa nuoriin ja minkälainen sisältö sosiaalisessa mediassa lukiolaisia kiinnostaa. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä markkinointiviestintään ja sosiaalisen median kanaviin. Toisena tavoitteena toteutettiin kysely lukiolaisille, ja kolmantena tavoitteena oli laatia markkinointiviestinnän suunnitelma Etelä-Pohjanmaan Opistolle. Opinnäytetyön teoriassa käsitellään sosiaalista mediaa ja erityisesti sen keinoja, kanavia, hyödyntämistä ja seurantaa. Sosiaalisen median kanavista tarkastelun kohteena ovat Facebook, YouTube, Snapchat ja Instagram, koska nämä olivat lukiolaisille teetetyn kyselyn perusteella suosituimmat. Opinnäytetyön kysely toteutettiin kvantitatiivisena lomaketutkimuksena viikoilla 3–5 vuonna 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 222 lukiolaista kahdeksaltatoista eri paikkakunnalta. Tutkimustulokset osoittivat, että tärkeimmät sosiaalisen median kanavat ovat Snapchat, Instagram ja YouTube. Neljänneksi suosituinta Facebookia käytetään huomattavasti vähemmän kärkikolmikkoon verrattuna. Vastauksista selvisi, että lukiolaiset käyttävät päivittäin pääasiassa päälle kahdesta tunnista neljän tuntiin sosiaalista mediaa. Tiedonhaussa sosiaalinen media on merkitsevä. Lukiolaisia kiinnostavat eniten kuvat ja videot sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyössä laadittiin Etelä-Pohjanmaan Opistolle digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma. Suunnitelma sisältää lisäksi yrityksen lähtökohta-analyysin, kilpailija-analyysin ja kohderyhmän määrittelyn. Se sisältää myös markkinointistrategiat, digitaalisen markkinointiviestinnän tavoitteiden määrittelyn ja seurannan sekä markkinointiviestinnän keinojen valinnan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet