Fiktiivisen kerronnan keinojen hyödyntäminen yritysmarkkinoinnissa : Perintäritari-mainoselokuvan käsikirjoittaminen ja tuotantoprosessi

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Fiktiivisen kerronnan keinojen hyödyntäminen yritysmarkkinoinnissa : Perintäritari-mainoselokuvan käsikirjoittaminen ja tuotantoprosessi

Opinnäytetyöni on tuotettu yhteistyössä paikallisen perintätoimiston, Perintäritarin kanssa. Audiovisuaalinen lopputuote on verkkokäyttöön tarkoitettu mainoselokuva, jossa hyödynnetään tarinallistamisen elementtejä. Kirjallisen työni tarkoitus on ha- vainnollistaa sitä, kuinka ja mistä elementeistä yrityksen fiktiivinen tarina syntyy ja kuinka sanat ja tarina tuotetaan kuviksi. Kirjallinen osuus käsittelee itse tuottamani ja ohjaamani sekä käsikirjoittamani markkinointielokuvan tuotanto- ja käsikirjoitusprosessia. Työssäni painotan niitä seikkoja, joita pidän tarinallistamisen sekä omien ammatillisten vahvuuksien mukaan merkityksellisinä. Työssäni pohdin myös audiovisuaalisen kerronnan ja kuvallisen ilmaisun keinoja ja niiden merkitystä tarinallistamisen kannalta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet