Huom! SeAMKin kirjastot ovat kiinni kesällä muuton takia. Varauksenteko SeAMK-Finnassa on myös pois käytöstä. Ohjeita asiakkaille...

Niin on, jos siltä näyttää : Yrityskuvan rakentaminen ja hallinta

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Niin on, jos siltä näyttää : Yrityskuvan rakentaminen ja hallinta

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana on eräs monialainen palveluyritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yrityskuvasuunnitelma ja yrityskuvakäsikirja toimeksiantajalle. Teoreettisena viitekehyksenä toimi yrityskuvan muodostuminen ja design management. Yrityskuvan rakentaminen ja design management -kappaleessa selvitetään mistä, ja miten yrityskuva muodostuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa design management -toimintamallin avulla. Design management -mallin mukaan yrityskuvaa voidaan hallita tuotteen, viestinnän, yritysympäristön ja käyttäytymisen designin avulla. Kappaleessa käydään läpi myös integroidun markkinointiviestinnän merkitys yrityskuvan muodostumiseen. Toimintaympäristö -kappaleessa kerrotaan tarkemmin toimeksiantajayrityksestä ja määritetään yrityksen tavoitemielikuva. Kappaleessa kuvataan myös kohderyhmää ja yrityksen fyysistä toimintaympäristöä. Toimeksiantajalle tämä opinnäytetyö toimii ohjeistona yrityskuvan rakentamisessa ja hallinnassa. Osa työssä esitetyistä tiedoista käytetään myös toimeksiantajalle laadittavassa yrityskuvakäsikirjassa. Yrityskuvakäsikirjaan kirjataan kaikki ne yrityskuvaan vaikuttavat tekijät, jotka koskevat koko henkilökuntaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yrityskuvan rakentaminen on määrätietoista ja kokonaisvaltaista työtä. Yrityskuvan rakentamista ei voi koskaan kokonaan ulkoistaa, vaan yrityksen johdon on oltava tiiviisti mukana prosessissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat