Huom! Muuton takia kirjastoissa aukiolomuutoksia 16.5.2018 alkaen. Kaikki kirjastot kiinni kesällä. Lue lisää...

Teemaviikon suunnittelu ja toteutus Case: Café Martina Seinäjoki

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Teemaviikon suunnittelu ja toteutus Case: Café Martina Seinäjoki

AMK-opinnäytetyö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2015

Opinnäytetyö oli toiminnallinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa teemaviikko Seinäjoen lounaskahvila Café Martinaan. Keskeisimpänä työn tavoitteena oli luoda asiakkaille uusia makuelämyksiä niin, että lounaasta tulisi elämyksellinen ja mie-leenpainuva. Teemaviikon tavoitteena oli myös saada yritykselle uusia asiakkaita. Prosessi aloitettiin asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka pohjalta teeman aihe valittiin. Kyse-ly suoritettiin elokuussa 2015. Siitä selvisi, että Makuja maailmalta oli asiakkaiden mielestä suosituin vaihtoehto teemaviikolle. Teemaviikon toteutusta alettiin näin ollen suunnitella reseptiikan ja somistusten osalta kuudesta eri maasta, jotka olivat Saksa, USA, Venäjä, Argentiina, Kiina ja Meksiko. Teemaviikon ruoat koostuivat kahdesta eri lounasvaihtoehdosta, á la carte -annoksesta sekä suolaisesta ja makeasta vitriinituotteesta, jotka suunniteltiin jokaiselle teemapäivälle erikseen. Teemaviikon toteutus suoritettiin syys-lokakuun vaihteessa 2015. Teemaviikon onnistumista arvioitaessa käytettiin apuna sen aikana suoritettua kyselyä. Kyselyyn vastanneita henkilöitä oli 60 kappaletta. Kyselystä huomattiin, että enemmistö eli 46 asiakasta koki uusia makuelämyksiä teemaviikon aikana. Asiakkaita, jotka eivät kokeneet uusia makuelämyksiä, oli määrällisesti 16 kappaletta. Saliin luotu ilme ja viihtyvyys teemaviikon Makuja maailmalta aikana oli suurimman osan mielestä hyvin tai erittäin hyvin toteutettu. 36 vastaajaa oli sitä mieltä, että ilme ja viihtyvyys oli hyvin toteutettu ja 16 vastaajan mielestä erittäin hyvin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että asiakkaat olivat suurelta osin tyytyväisiä Makuja maailmalta -teemaviikkoon. Tulevia tapahtumia mietittäessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, millainen teemakokonaisuus on toimiva ja kaikin puolin kannattava.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat